Liečba

Liečba

obrazok 1 liecba

Klasická liečba.

Každý zdravotný problém si vyžaduje v prvom rade veľmi presné diagnostikovanie a zhodnotenie stavu. Diagnostika syndrómu karpálneho tunela sa v lekárskej praxi opiera o klinické príznaky, zistenie charakteru, lokalizácie bolesti, jej vyžarovania, či štartovacie bolesti, fyzikálne vyšetrenie, ďalej vylúčenie iného reumatického ochorenia a nálezy zobrazovacích metód – /hlavne EMG/ pomáhajú v diagnostike ochorenia.

Zobrazovacie metódy v zdravotníctve.

Utrazvukové vyšetrenie.
Pri tomto vyšetrení sú využívané ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu. Metóda  je vhodná najmä na vyšetrovanie mäkkých častí – šliach, kĺbového púzdra, prítomnosť tekutiny atď.

RTG – Röntgenové vyšetrenie.
Patrí medzi základné vyšetrovacie metódy a využíva sa na zobrazenie celého tela. Je založené na vlastnostiach žiarenia, ktoré preniká cez tkanivo. Výsledný tieňový obraz závisí od toho, ako tkanivá pohlcujú RTG žiarenie. Čím je absorpcia väčšia, tým je obraz svetlejší.

MR – magnetická rezonancia.
Je vyšetrovacia metóda, využívajúca k zobrazeniu jednotlivých tkanív meranie zmien magnetických momentov atómových jadier. Metóda je populárna pre vysokú kvalitu obrazov bez použitia radiačného žiarenia (ktoré sa používa pri RTG, CT alebo v nukleárnej medicíne). Zatiaľ nie sú známe žiadne škodlivé účinky pre pacienta pri štandardných diagnostických vyšetreniach. Môžeme povedať, že MR je až na niekoľko výnimiek najcitlivejšou vyšetrovacou metódou pre posúdenie morfológie a patológie mäkkých tkanív, ako mozgu, miechy, svalov, šliach a kĺbov. Táto metóda spočíva v tom, že pacient si ľahne do veľkého supravodivého magnetu a tam je vystavený elektromagnetickému vlneniu. Ním sa aktivujú protóny atómov vodíka prítomné v tkanivách ľudského tela. Počítač premení signály na obrazy tkanív a orgánov. Celý proces je bezbolestný a  pomerne neškodný.

CT – počítačová tomografia.
Táto metóda umožňuje robiť fotografie tela v zhruba pol centimetrových rezoch. Dodnes je veľmi často využívaná, patrí ku kľúčovým diagnostickým metódam. CT-vyšetrenie umožňuje zachytiť detaily s veľkosťou okolo 5 mm a tým, že dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách, pomáha odhaľovať ťažko zistiteľné vnútorné zmeny. Na rozdiel od MR je to výrazne lacnejšia forma zobrazovania.  CT-vyšetrenie kombinuje klasické röntgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnocovacím systémom. Samotný prístroj vyzerá ako tunel, ktorý je prepojený s počítačom, ktorý vyhodnocuje snímky z prístroja a skladá ich do jedného celku.
EMG – Elektromyografia.
Elektromyografia je vyšetrenie zachytávajúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a správne nervové zásobovanie = inervácia. Ide v podstate o zisťovanie elektrických zmien vznikajúcich vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Tieto zmeny je možno zachytiť ihlovými elektródami zavedenými pod povrch kože alebo povrchovými elektródami prilepenými na kožu. Informácia z kontaktných elektród alebo z EMG ihly sa spracuje v počítači a prevedie sa vo forme krivky na monitor počítača, respektíve vo forme zvukového signálu na reproduktory. Grafický záznam elektrických zmien vo svale sa nazýva elektromyogram. Prístroj, ktorým registrujeme nervové a svalové potenciály sa nazýva elektromyograf.

EMG test

Pri klasickej liečbe majú na starosti riešenie syndrómu karpálneho tunela lekári-neurológovia. Neurológ vykoná potrebné vyšetrenia a to hlavne neurografiu na určenie presného miesta a rozsahu nervového poškodenia. Prvým krokom medicínskeho liečenia je najčastejšie konzervatívny postup, predovšetkým rehabilitačný, fixácia ruky pomocou dlahy alebo špeciálnej ortézy počas celého dňa alebo iba v noci. V praxi je časté podávanie kortizónových injekcií.

Steroidové /kortikoidné/ injekcie do kanála zápästia prinášajú dočasnú úľavu, no mu­sia sa podávať veľmi opatrne. Osobitne dôležité je nezasiah­nuť stredový nerv. Často sa stáva, že zlepšenie býva po týchto aplikáciách len veľmi zanedbateľné.

Častým riešením je imobilizácia končatiny a aplikácie vitamínu B6. Individuálne zaberá aj fyzikálna terapia, založená na ultrazvukových vlnách, tepelných prúdoch alebo aj hydroterapii. Ochorenie je spočiatku reverzibilné (vratné), ale neskôr sa už ťažké poškodenie zvrátiť nedá.

injekcia

Jednoduchá liečba tohto ochorenia zahŕňa používanie vrecúšok s ľadom. Novou inovatívnou metódou liečby zameranou na úľavu od bolesti a zmiernenie opuchov tkaniva je používanie terapie svetlom.

mediánny nervKľudový režim a vyhýbanie sa nevhodným pohybom je základ, ktorý nie je vždy jednoduché dodržiavať. Samozrejmosťou je dlhodobé vylúčenie nevhodnej záťaže. Práve tá dokáže totiž problémy ešte viaczhoršiť. Zároveň si treba naštudovať a aj praktizovať cviky na uvoľnenie všetkých kĺbov, o ktorých máte pocit, že ich môžete preťažovať. Klasická liečba končí často operáciou, kedy dôjde k preťatiu väzu, ktorý nerv utláča. Operácia prebieha v lokálnej anestéze a vykonáva sa ambulantne. Tento postup je najpoužívanejší. Syndróm karpálneho tunela možno riešiť aj endoskopickým zákrokom pomocou dvoch miniatúrnych rezov na ruke. Obe operácie sú rovnocenné z hľadiska dosiahnutého liečebného výsledku. Operačné riešenie indikuje a doporučí vždy neurológ na základe EMG vyšetrenia. Po neúspešnej konzervatívnej liečbe doporučuje chirurgické riešenie. Aplikáciu obstrekov /kortikoidov/ do kanála väčšina lekárov – operatérov nedoporučuje, vzhľadom k ich negatívnemu efektu na nerv ako i šľachy – navyše je nevyhnutná aspoň trojmesačná prestávka pred chirugickým zákrokom. Princípom chirurgického riešenia je prerušenie zhrubnutého väzivového pruhu /ligamentu/ ako i uvoľnenie nervu z jeho zhrubnutých obalov /neurolýza/. Niekedy je nutné odstrániť zhrubnuté šľachové obaly /synovektómia/, ktoré ako už bolo spomenuté môžu zužovať priestor vo vnútri kanála.

ikona-sipkaVideo : Operácia karpálneho tunela /animácia

Alternatívna liečba

Pri alternatívnej liečbe syndrómu karpálneho tunela sa používa viacero rôznych metód a prostriedkov, ktoré by mali smerovať ku ústupu bolesti, zlepšeniu hybnosti a celkovému sfunkčneniu postihnutého miesta. Sú to najmä akupunktúra, akupresúra, ľadovanie, biolampa, potieranie bolestivého miesta rôznymi masťami a iné.

Najzásadnejším alternatívnym prostriedkom na liečbu syndrómu karpálneho tunela je chiropraxia. Pri tejto terapii sa technicky uvoľňujú a dávajú na správne miesto všetky kĺby, ale najmä kĺby ruky a hlavne kĺby zápästia. Týmto  sa zabezpečuje postupný ústup bolesti a šanca pre organizmus na regeneráciu poškodených štruktúr. Je vhodné si uvedomiť, že najčastejšou fyzickou  príčinou bolesti akéhokoľvek kĺbu je jeho dislokácia /vymiestnenie/ zo správnej pozície. Terapeut po vyšetrení  a zhodnotení zdravotného stavu postupne uvoľňuje a dáva na najsprávnejšie možné miesto všetky kĺby a hlavne kĺby zápästia v súlade s potrebou daného pacienta. Znalosť hierarchie a zapojenia ľudského tela umožňuje terapeutovi postupovať v harmónii s platnými zákonmi aby bola liečba skutočne úspešná. Ak sa podarí dať na správne miesto stavce krčnej chrbtice, kĺby postihnutej ruky a hlavne kosti zápästia, je temer isté, že nastane ústup bolesti na trvalej báze. Veľmi ale záleží do akej miery je zápästie poškodené, pretože ak je totálne zablokované zrastami a temer nehybné  terapia môže mať len obmedzený účinok – v tomto prípade je namieste zvážiť operáciu. Ako bolo uvedené vyššie, pri operácii karpálneho tunela sa presekáva priečny väz v zápästí /ligament/ čím sa viac alebo menej uvoľní karpálny tunel. Niekedy je vhodné tieto dve terapie skombinovať aby sa docielil čo najlepší účinok liečby. Zo skúseností chiropraktikov je známe že najčastejšou priamou príčinou fyzickej bolesti zápästia je dislokácia zápästnej kostičky v najväčšej jamke zápästia/ukážeme si toto miesto na videu/ a dislokácia vretennej alebo lakťovej kosti v zápästí.

V nasledujúcom videu si ukážeme spôsob nápravy zápästia a aj to ako si môžete pomôcť sami.

ikona-sipkaVideo : Náprava zápästia pomocou techník chiropraxie.

napravenie zapästia.

Pridaj komentár