Syndróm karpálneho tunela

ruka+ napis

Syndróm karpálneho tunela – čo to je?

Syndróm karpálneho tunela /Syndroma canalis carpi/ je ochorenie, pri ktorom je predpokladanou fyzickou príčinou bolesti stlačenie tzv. stredového mediánneho nervu – /nervus medianus/ v oblasti zápästia, čím dochádza k poruche toku endoneurálnej tekutiny ako aj prekrvenia nervu. Nerv prechádza v oblasti zápästia zúženým miestom tzv. karpálnym tunelom spolu so šľachami ohýbajúcimi prsty a palec. Tu z rôznych príčin dochádza k jeho stlačeniu, buď zhrubnutím väzivových štruktúr kryjúcich tunel, alebo zmnožením tkaniva vo vnútri tunela. Najčastejšia príčina je dislokácia /vymiestnenie/ niektorej kosti zápästia. Ak je toto ochorenie podmienené systémovou poruchou, môže sa vyskytovať u pacientov s reumou, cukrovkou, s poruchou funkcie štítnej žľazy alebo obličiek. Aj zväčšením a zdurením zapálených väzov zápästia sa môžu tieto štruktúry utlačiť a dochádza k typickým klinickým prejavom ochorenia.

Syndróm karpálneho tunela je jednou z najčastejších a najúpornejších atakov ruky, ktorý je tiež nazývaný útlakovým syndrómom. Syndróm karpálneho tunela je ale často aplikovaný ako popiska pre každého s bolesťou, necitlivosťou, opuchom alebo pálením zápästia.


 karpálny tunel

Karpálny tunel – čo to je?

Je to anatomická štruktúra, ktorá sa nachádza na úpätí dlane, kde prebiehajú šľachy ohýbačov prstov spoločne s mohutným mediánnym nervom, ktorý zásobuje svojimi vláknami prvý až tretí prst, vrátane polovice štvrtého prsta. Zabezpečuje nielen citlivosť ale i jemnú motoriku prstov. Strop tohto kanála tvorí tuhý väzivový pruh – priečny väz /ligament/, ktorý môže byť za určitých okolností zhrubnutý a môže utláčať štruktúry pod ním uložené, vrátane vyššie spomenutého mediánneho nervu.

rukaPríčina vzniku ochorenia.

Najčastejšie príčiny vzniku ochorenia sú:

  • vážny úraz na zápästie – vrátane stavu po zlomenine
  • prudký náraz do zápästia bez zjavného poškodenia kostí
  • dlhodobé jednostranné preťažovanie zápästia /najmä pri športe alebo práci s PC/
  • časté šoférovanie s rukou v nesprávnej pozícii
  • postupná dislokácia zápästných kĺbov /vretennej, lakťovej alebo zápästnej kosti/ – najčastejšia príčina
  • útlak mediánneho nervu /cysta, ganglion, nádor/
  • reumatoidná artritída

Vo všeobecnosti sú ženy postihnuté častejšie ako muži. V prípade žien častými príčinami sú: jednostranná pre ruku namáhavá práca, obdobie prechodu, vrodená predispozícia úzkeho karpálneho tunela a niekedy môže zhoršovať stav aj hormonálna nerovnováha v tehotenstve. Vo všeobecnosti na fyzickej úrovni môže byť príčinou aj porucha vnútorného prostredia organizmu. Hormonálne zmeny, metabolické ochorenia a iné pridružené problémy ktoré môžu opuch priestoru karpálneho tunela zväčšiť. 

Ako to začína.

V dôsledku vyššie spomenutých alebo iných faktorov môže zápästie začať bolieť. Postupne sa  v ňom tvorí opuch alebo zrasty a zápästie sa môže stať úplne nepohyblivým a veľmi bolestivým. Nástup bolestivosti je rôzny, záleží na tom, aká je prvotná príčina problému. Ak sa jedná o úraz,  bolesť nastupuje takmer okamžite a môže byť hneď veľmi silná. Ak je príčinou narušená statika patričných kĺbov, nesprávna pozícia zápästných kĺbov, bolesť nastupuje spravidla pomaly a postupne  naberá na intenzite. Toto ochorenie má niekoľko fáz vývoja, ktoré trvajú rôzne obdobie v závislosti od stavu a kondície jedinca. Je potrebné si uvedomiť, že zápästie je po celý deň veľmi namáhané a často náchylné na rôzne zranenia. Prvým príznakom, že niečo nie je v poriadku, je pocit zmeny v porovnaní s druhým zápästím. Toto začína byť postupne stuhnuté a bolestivé po fyzickej námahe a niekedy jedinec počuje zvláštne zvuky pri otáčaní ruky v zápästí.

Príznaky a priebeh ochorenia.

ruka 2Prvým príznakom sú bolesti a to najmä prvých troch prstov niekedy spolu alebo zvlášť. Bolesti sú najmä v noci, pacienti sa budia a sú nútení cvičiť s rukou, aby im bolesti prestali. Medzi typické príznaky patrí „mravenčenie“ a tŕpnutie prstov ruky, alebo zápästia, ktoré sa môže objaviť cez deň ale i v noci.  Pre syndróm v pokročilom štádiu je typická nemožnosť vykonávania určitých činností – človek si nevie zapnúť gombík, pri jemnej činnosti neudrží predmet v ruke alebo nemôže otočiť rukou v zápästí. Častá je i  stuhnutosť ruky, zvýšená únavnosť, opuch, ako i obmedzená pohyblivosť prstov –neschopnosť prsty plne pokrčiť do dlane. Pri dlhšom trvaní dochádza okrem poruchy citlivosti aj k výpadku svalovej sily. Tieto prejavy môžu byť podobné aj pri cukrovke alebo poruche nervových vlákien, tzv. polyneuropatii. Avšak u týchto ochorení by sme pozorovali obojstranné ťažkosti. Pri syndróme karpálneho tunela väčšinou platí pravidlo poškodenia iba jednej ruky. Často sa na postihnutom zápästí objaví  na pohmat bolestivá hrča rôznej veľkosti tzv. ganglion. Ganglion je nezhubný nádor mäkkých častí, ktorého pôvod je väčšinou v šľachových pošvách alebo kĺbnych púzdrach. Klinicky ide o podkožné zdurenie, ktoré je vo väčšine prípadoch elastickej konzistencie, pevne fixované k spodine, obsahujúce rôsolovitú, číru a viskóznu tekutinu. Niekedy však ganglion môže byť tuhý, až pôsobí dojmom kostného výrastku. Nezriedka môžeme pozorovať aj zmeny farby a teploty dlane a prstov postihnutej ruky.

Kedy a kde mám hľadať pomoc?

Ak je príčinou bolesti zápästia úraz je veľmi vhodné okamžite ako je to možné, vyhľadať lekársku pomoc. Ošetrujúci lekár – ortopéd zápästie vyšetrí a odporučí ďalší postup. Ak si to stav vyžaduje a pri podozrení na väčšie poškodenie zápästia  sa vykoná vyšetrenie typu EMG, MR alebo CT. Niekedy je potrebné zápästie aj operovať. Ak je bolesť chronická alebo sa vylúči podozrenie na väčšie poškodenie štruktúr zápästia vyžadujúce si operačný zásah, je vhodné vyhľadať pomoc odborníka na pohybový aparát – chiropraktika.

cvicenie xxx

Môžem sa vyhnúť alebo predchádzať tomuto ochoreniu?

Tu platia všeobecné pravidlá zdravého životného štýlu a citlivosti k sebe samému. Ľudské telo veľmi pozitívne reaguje na pohyb, ten je preň veľmi vhodný a zdravý. Odvďačí sa nám tým, že ho akoby vôbec necítime a nie je náchylné na rôzne typy ochorení. Potrebujeme brať do úvahy fakt, že každý extrém je škodlivý a priveľa jednostrannej záťaže škodí nášmu zdraviu. Konkrétne pri zápästiach a problémoch s nimi sa potrebujeme vyhnúť jednostrannej záťaži danej ruky, či už pri športe alebo pri práci. Je vhodné používať čo najviac „opačnú ruku“ – praváci ľavú a ľaváci pravú. Heslom dnešnej doby je „kto je zdravý, nie je chorý“ a o to by sme sa mali snažiť – to je najlepšia prevencia múdreho človeka.

Pridaj komentár